top of page

Rekisteriseloste

Tässä tietosuojalausekkeessa kerron, kuinka kerään ja käsittelen henkilötietoja palveluitani (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan sivuston: www.idagustafsson.fi, sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat sekä Ida Gustafsson Tmi tarjoamat palvelut) (”Palvelu”) tarjotessa.

Olen sitoutunut suojaamaan Palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

1. Käsittelyn tarkoitukset

Kerään ja käsittelen henkilötietoja, jotta:

 • käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida minun tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita;

 • voin parantaa käyttäjän käyttökokemusta keräämällä sivuston käyttötietoa evästeitä ja muita analyysitekniikoita hyväksikäyttäen;

 • sivustoani voidaan hallinnoida.

2. Mitä henkilötietoja kerään?

Kerään palveluni käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

a) Antamasi tiedot

 • Yhteystiedot

 • Demografiatiedot, kuten ikä ja sukupuoli

 • Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteiden tai palveluiden kuvailutiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

 • Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

 • Luvat ja suostumukset

 • Muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot, joita tarvitsen tietosuojalausekkeessa määriteltyihin tarkoituksiin

b) Mahdolliset julkisista rekistereistä kerätyt tiedot

c) Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Palveluiden käytön havainnointiin käytetään evästeitä ja muita analyysiteknologioita. Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston Yhtiön serveriltä, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle.

Evästeiden ja muiden mahdollisten analyysiteknologioiden avulla kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta

 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

 • Sijaintitiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan

 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

d) Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

 • Johdettu tieto on päätelty analytiikan avulla Palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

 • Kaikkea keräämäämme tietoa voidaan käyttää Palvelun kohdentamiseen käyttäjälle. Käytän evästeitä seuratakseni tietoa, jonka sivustoni eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle.

3. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

Säilytän käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatan säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi kanssani olisi päättynyt.

4. Henkilötietojen siirto

Palveluideni tarjoamiseksi
Siirrän henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiini henkilötietoihin Palvelun tarjoamiseksi tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa.

Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta
En jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatan siirtää kolmansille osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksenkohteet tai esimerkiksi sijaintiin perustuvat kohdentamisarvot.

Suostumuksesi
Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatan jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.

Oikeudellisista syistä
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

5. Tietosuojaselosteen muutokset

Voin muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla yritykseni sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.

6. Sinun oikeutesi

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Toimitan tiedot lain edellyttämässä muodossa.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit pyytää minua poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritan pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli minulla ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistäni.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää minua rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää sivujani sekä palveluitani.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palveluin suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää sivujani. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiini markkinointiviesteihin.  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi minulta jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus
Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

7. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä on:
Marianne Männistö

Ota yhteyttä:
mannleena@gmail.com

bottom of page